Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel leest u hoe wij omgaan met onze ondersteuningsvragen op het gebied van zorg en begeleiding van onze kinderen. 

Hierin staat ook beschreven waar onze mogelijkheden en grenzen liggen ten aanzien van deze zorg. 

Lekker boeken lezen uit onze schoolbibliotheek