Schoolontwikkeling

Iedere 4 jaar stellen we een schoolplan op waarin we de ontwikkeldoelen met elkaar vaststellen. Het doel is altijd om zo goed mogelijk kwalitatief onderwijs te bieden aan onze kinderen. Op de website van scholenopdekaart.nl leest u de meest actuele gegevens over de school. 

Ieder jaar stellen we ook schoolontwikkeldoelen op. Dit schooljaar ontwikkelen we ons op de volgende terreinen: