Visie en missie

 

Ieder kind talentvol, uniek, kansrijk en waardevol

Talentvol betekent voor ons dat we kijken naar dat waar je energie van krijgt. Als je op jonge leeftijd weet waar je talenten liggen en waar je in je kracht staat, dan kun je een evenwichtig mensen zijn en worden. We bieden ruim aandacht voor talentontwikkeling binnen het thematisch werken (bij de kleuters, maar ook bij de aardrijkskunde/natuur/geschiedenis). Verder werken we groepsdoorbrekend in ateliers. 

Uniek betekent voor ons dat we ieder mens met respect behandelen en dat we denken vanuit de kwaliteiten van mensen en dat we leren elkaar hier feedback op te geven zodat we kunnen groeien. Dit doen we op kindniveau, maar ook op leerkrachtniveau. Iedereen mag zijn wie hij is. 

Kansrijk betekent voor ons dat we het hoogst haalbare uit ieder kind willen halen. We willen het groeipotentieel benutten. Dit is niet alleen op cognitief gebied, maar we richten ons op de brede en totale ontwikkeling van onze kinderen. We proberen hierin ook samen te werken met de voorschoolse aanbieders in de omgeving en hierin een goede doorgaande lijn te ontwikkelen. 

Waardevol betekent voor ons dat we iedereen van waarde vinden voor onze school en de omgeving. We proberen kinderen in hun kracht te zetten en een evenwichtig en positief zelfbeeld te laten ontwikkelen.