Kanjertraining

We vinden het van essentieel belang dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dat is randvoorwaarde om tot leren te kunnen komen. We werken hier structureel aan door groepsvormingsactiviteiten en het aanbieden van de Kanjertraining. 

Sinds schooljaar 2022-2023 begeleidt juf Shona ook kleine groepjes of individuele kinderen die specifieke ondersteuningsvragen hebben op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, leren leren en/of executieve functies.