Absentiemelding

Wilt u uw kind absent melden wegens ziekte of andere redenen, dan kunt u dit doen via het contactformulier op deze website of via het ouderportaal van social schools.