Identiteit

We hebben een open christelijk karakter. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn op onze school en dat we verwachten dat we met respect met elkaar (geloofs)overtuiging omgaan. Dagelijks besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke (en sociaal-emotionele) thema's. Dit doen we vanuit de christelijke bron, maar er is ook veel aandacht voor andere geloven en invalshoeken. 

Samen met het team hebben we in oktober 2022 een poster gemaakt voor wat voor ons onze identiteit inhoudt. Hieronder treft u deze poster aan met de kernwaarden die wij hierin belangrijk vinden.