Satellietgroep

Op onze school bieden we voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs aan aan kinderen die dit nodig hebben. De basisondersteuning van wat de basisschool biedt overstijgt de onderwijsbehoefte van deze kinderen. Ze hebben baat bij maatwerk (eigen leerlijn) en specifieke ondersteuning op bv. leren leren, executieve functies. Hiervoor geldt een speciale aanmeldprocedure die we hieronder toelichten: