Leerlingzorg

Omdat ieder kind uniek is en zijn eigen ontwikkellijn volgt, proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van ieder kind. We bieden kwalitatief goede didactische lessen waarin differentiatie geboden wordt. 

Het kan zijn dat uw kind specifieke onderwijsbehoefte heeft waar maatwerk voor geboden moet worden. Wat we kunnen bieden staat beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (zie tabblad praktisch). 

We werken naast differentiatie in de eigen groep ook met onderwijsassistentes en pedagogisch medewerkers die kinderen extra begeleiden. Verder vindt er dyslexiebehandeling, logopedie, ambulante begeleiding en indien nodig gesprekken met kinderen plaats na schooltijd.