Welkom op de website van cbs AquaMarijn in Groningen >>WEBSITE WORDT VERNIEUWD>>

Cbs AquaMarijn is een groeiende, christelijke basisschool in de stad Groningen. Onze twee prachtig nieuwe schoolgebouwen staan in de wijken Gravenburg en Reitdiep. Voorheen was de school als leslocatie verbonden aan de Hoeksteen in Vinkhuizen. In augustus 2011 is onze school verzelfstandigd en sinds november 2011 gaat de school verder onder een eigen, nieuwe schoolnaam: cbs AquaMarijn. We geloven in de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen en vinden het een voorrecht om deze verder te mogen ontwikkelen.Ook de schoolnaam cbs AquaMarijn is daarom zorgvuldig en weloverwogen gekozen.

Klik hier voor motivatie schoolnaam cbs AquaMarijn.

Eén school - twee locaties

            

 Locatie Gravenburg

Locatie Reitdiep 

                         KLIK VOOR EEN VIRTUELE RONDLEIDING OP DE FOTO VAN DE GEWENSTE LOCATIE

Groei cbs AquaMarijn zet zich door!

Onze basisschool groeit nog steeds sterker dan verwacht. Op de beide locaties maken we inmiddels gebruiken van extra lokalen. Door de sterke groei zijn we het proces gestart om de locatie Reitdiep per 1 augustus 2017 geheel te verzelfstandigen. In verband met de groei van de school is het belangrijk nieuwe leerlingen tijdig aan te melden. De groei van het aantal leerlingen maakt het mogelijk om tijdens het schooljaar nieuwe instroomgroepen te starten.

Schoolleiding

           
       
Directeur : Jos Groenewold

 

      Locatieleider GRAVENBURG :  Locatieleider REITDIEP :   
      Alide Rensen-van Dam         Ronald Jan Middelbos  
      Maresiusstraat 24                                                    Slenk 2  
      9746 BJ  Groningen                                                         9746 RS Groningen  
      050 - 2103434  050 - 2103435  

 

info@cbsaquamarijn.nl
www.cbsaquamarijn.nl

 

> LET OP: NIEUWE WEBSITE <


klik op button voor nieuwe website cbs AquaMarijn
*********
In verband met de verzelfstandiging van de
locatie Reitdiep heeft

cbs AquaMarijn
een geheel
vernieuwde website
ontworpen.
We vermelden hier uiterlijk

 2 september as.
de tijdelijke link naar 
onze nieuwe website.

*********

 

 

Wijzigingen doorgeven

Klik hier wanneer u een wijziging voor de leerlingenadministratie wilt doorgeven.
(ander of extra telefoonnummer, nieuw e-mailadres, tijdelijke adreswijziging etc.)
 

Absentiemeldingen

Schooljaar 2016-2017

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Cbs AquaMarijn is een groeiende basisschool. Om deze positieve ontwikkeling in goede banen te leiden, is het belangrijk dat u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Voor een oriënterend gesprek kunt u op school een afspraak maken met één van de locatieleiders. We vertellen u graag wat we als school te bieden hebben en natuurlijk kunt u dan ook een kijkje nemen in de school.

Schoolvereniging VCOG

Onze school maakt samen met negen andere basisscholen deel uit van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG).
Informatie over deze vereniging vindt u op http://www.vcog.nl.
Copyright 2015 CBS Aquamarijn     |    disclaimer