Search

Manifest christelijk onderwijs

Onze basisschool is een open leer- en leefgemeenschap en staat midden in de maatschappij. Wij willen een thuis zijn voor onze leerlingen, maar net zo goed voor de ouders/verzorgers en ons personeel. De school biedt een veilige plek, waar het samen goed toeven is en waar kinderen met plezier komen. We werken aan en in een schoolklimaat met respect en tolerantie voor de (geloofs-)overtuiging en mening van de ander.
Klik hier voor de volledige tekst van ons Manifest Christelijk Basisonderwijs Groningen.

Thema's Trefwoord 2019-2020

Thema’s Trefwoord
Schooljaar 2019-2020

• Startweek  
Opstarten van het nieuwe schooljaar. 
Bijbel: De schat in de akker (Matteüs 13, 44-46) 

• Reizen 
Over Dwalen of reizen. Over Zwerven of op pad zijn met een missie. 
Bijbel: Paulus’ bekering (Handelingen 9, 1-19); Saulus en Barnabas (Handelingen 13 en 14); Naar Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28) 

• Beloven 
Over Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen. 
Bijbel: Abraham en de belofte van God; In Egypte; Abraham en Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15) 

• Plaatsmaken 
Over Een plek innemen of afstaan. Iemand vervangen of aan de kant zetten. Op de beste plek komen. 
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar, Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21) 

• Volhouden 
Over Volhouden of afhaken, doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33) 

• Geheimhouden 
Over Geheimen en geheimpjes. Verborgen houden of onthullen. Privacy en ontdekken wie iemand is. 
Bijbel: Jozef (Genesis 37 t/m 47) 

• Geloven 
Over Geloven, zeker weten en twijfelen. Geloven in mensen, geloven in God, geloven in vrede. 
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2) 

• Gelukwensen 
Over Gelukwensen, geluk en ongeluk. De maakbaarheid van geluk en een gelukkige wereld. 
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); De beste plek naast Jezus (Matteüs 20, 20-23); De bruiloft (Lucas 14, 15-22) Genezing van de zoon van de weduwe (Lucas 7, 11-17); De bloemen in het veld (Matteüs 6, 25-34) 

• Zorgen 
Over Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 
Bijbel: Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41); De centurio (Lucas 7, 1-10); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37); Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43) 

• Ontbreken  
Over Ontbreken en missen. Verliezen en opzoeken. Het feest van het terugvinden. 
Bijbel: Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15) 

• Verbinden 
Over Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  
Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de schriftgeleerden (Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 

• Volgen 
Over Mensen volgen en navolgen. In hun doen en hun denken, in hun keuzes en levenswaarden. 
Bijbel: Twee blinden (Matteüs 20, 29-34); Intocht Jeruzalem (Johannes 12, 12-16); Laatste avondmaal (Johannes 13); Gevangengenomen (Johannes 18 en 19); Paasmorgen (Johannes 20); Petrus volgt Jezus (Johannes 21, 1-25) 

• Stilstaan 
Over Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. Gedenken in feesten, verhalen en rituelen. 
Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150) 

• Wachten  
Over Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen. 
Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2) 

• Protesteren  
Over Tegensputteren en weerwoord geven. Verzet en protest omwille van rechtvaardigheid. 
Bijbel: Ester 

• Redden 
Over Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan. Geborgenheid en veiligheid.  
Bijbel: Geboorte van Mozes, vlucht naar de woestijn (Exodus 1 t/m 4) 

• Overgaan 
Over Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.  
Bijbel: Tien plagen, doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 15) 

• Slotweek 
Afsluiting van het schooljaar.