Search

Thema's Trefwoord 2017-2018

■ Startweek
De schooldeuren gaan open: een goede start gewenst!
Bijbel: Twaalf leerlingen op pad (Lucas 9)
■ Huis
Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een farizeeër (Lucas 14).
■ Vooruitkijken  
Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).
■ Samen leven
Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3); Rachab (Jozua 5)
■ Helden
Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
■ Horen
De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
■ Kerst, feest van geven
Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het belang van delen en geven.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
■ Contact
Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
■ Je krijgt wat je verdient
Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
■ Veel en weinig
Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18); Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
■ Donker en licht
De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdens- en paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
■ Duurzaamheid
Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor een duurzame wereld.
Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9).
■ Muziek
Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
Bijbel: Psalmen.
■ Niets te kiezen? Pinksteren.
Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf kunt maken.
Bijbel: Bijbelboek Ruth
■ Macht
Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen.
Bijbel: Saul en David (1 Samuël 16 t/m 17).
■ Vol emotie
Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël 11 en 12).
■ Ontwerpen
Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).